ZIELONE WROTA

Konkurs dla małych organizacji

Serwis fundraisingowy www.NGOfund.pl przypomina niewielkim organizacjom, które chcą rozwinąć swoją działalność, o cyklicznym konkursie dla małych organizacji.


Najbliższy termin składania wniosków: 24 czerwca. Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe, które spełniają następujące warunki:
- działają co najmniej rok,
- ich przychody za rok 2006 nie przekroczyły 50 000 zł,
- mają konkretne osiągnięcia w swoim obszarze działania. Nagrodzone organizacje otrzymają roczną bezpłatną prenumeratę serwisu o źródłach finansowania dla organizacji pozarządowych.
Więcej informacji, lista wymaganych załączników i formularz wniosku znajdują się na stronie: http://NGOfund.pl.