ZIELONE WROTA

"Przyjaźni środowisku"

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Tarnowa od ośmiu lat organizuje Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni środowisku".


W konkursie "Przyjaźni środowisku" oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. NKE promuje też nowatorskie rozwiązania, które mają istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, wyróżnia organizacje i instytucje zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. W tegorocznej edycji NKE "Przyjaźni środowisku" obowiązują trzy kategorie:
- samorząd przyjazny środowisku (z podkategoriami gmina przyjazna środowisku i powiat przyjazny środowisku),
- przedsiębiorstwo przyjazne środowisku (tu tytuł mogą zdobyć firmy przyjazne środowisku, technologie godne polecenia i produkty przyjazne środowisku),
- oraz promotor ekologii.
Aby wziąć udział w konkursie zainteresowane uczestnictwem podmioty muszą do 31 lipca 2007 roku nadesłać pełne zgłoszenie, tj. prawidłowo wypełniony wniosek z załączoną ewentualną dodatkową dokumentacją posegregowaną i opisaną jako kolejne załączniki w dwóch kompletnych egzemplarzach, oraz elektroniczną wersje wniosku, w której dokonują autoprezentacji, przedstawiają rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opisują zgłaszane przedsięwzięcie.
Więcej informacji: http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
Organizator projektu:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
33-100 Tarnów
ul. Przemysłowa 27a
tel.: 014 627 04 20  faks: 014 627 04 20
e-mail: biuro@europa.org.pl
www: http://www.europa.org.pl