ZIELONE WROTA

6.06.2007

Z życia kijanek

Wszyscy znamy kijanki, ale nie każdy z nas potrafi powiedzieć, czym różnią się one od postaci dorosłych i co dzieje się z ich długim ogonkiem. Początek czerwca to dobry okres, aby wybrać się nad staw lub małe płytkie jeziorko i poobserwować, jakie zmiany zachodzą w ciele kijanek i jak stopniowo przybierają one coraz bardziej „żabie” kształty.Kijanki – czyli larwy płazów - są zupełnie niepodobne do swych rodziców. Ich głowa i tułów tworzą całość przypominającą kształtem gruszkę zakończoną długą płetwą ogonową. Kształt i wielkość „gruszki” oraz długość płetwy jest różny u różnych gatunków płazów. Początkowo kijanki oddychają za pomocą skrzeli tlenem rozpuszczonym w wodzie. Są roślinożerne, do zeskrobywania pokarmu służą im rogowe szczęki - tzw. „dziób”, zaopatrzone w szeregi „ząbków”. Odżywiają się głównie 1-komórkowymi glonami, porastającymi powierzchnię roślin i innych przedmiotów znajdujących się w wodzie.

 

 

Kijanki

 

Młoda żaba


W czasie przeobrażenia w ciele kijanki zachodzą radykalne zmiany.
Najpierw pojawiają się kończyny tylne, potem przednie. Ogon – wbrew powszechnej opinii nie odpada, ale skraca się, a jego komórki ulegają resorbcji. Pojawiają się workowate płuca, rogowe „ząbki” zanikają, wykształcają się szczęki a pysk staje się coraz szerszy. Kijanka staje się miniaturową żabką, i opuszcza środowisko wodne.


 

Tekst i zdjęcia: Renata Dołęga

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej


14.10.2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycieli z całej Polski do przeprowadzenia w swojej szkole lekcji na temat wielokulturowości i śladów współistnienia różnych kultur w ich regionie. Skorzystajcie z nowatorskich materiałów przygotowanych przez CEO w ramach projektu Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość i wygrajcie zestaw książek.


 

14.10.2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie "Aktywni z natury". Program skierowany jest do grup uczniów (współpracujących w ramach klas, samorządów uczniowskich, kół przyrodniczych, świetlic, domów kultury i organizacji młodzieżowych) wraz z nauczycielami lub opiekunami.