ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Ruch na rzecz Ziemi"

ul. Leg. Piłsudskiego 12/7 17-300 Siemiatycze e-mail: nawschodzie@o2.pl www.nawschodzie.pl


 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Ruch na rzecz Ziemi" jest niezależną społeczną organizacją pozarządową działającą formalnie od czerwca 1998 roku. W centrum zainteresowania stowarzyszenia znajdują się przede wszystkim szeroko rozumiana ekologia i jej aspekt społeczny, sprawy wsi i jej mieszkańców, ochrona miejsc przyrodniczo cennych, międzykulturowość i wielokulturowość pogranicza wschodniego, bioregionalizm, historia i tradycja regionu, społeczność lokalna, a także wieloaspektowa edukacja społeczeństwa.

 

Stowarzyszenie prowadzi kampanie, organizuje wkłady, warsztaty, koncerty, wydaje publikacje. W ramach działań edukacyjnych organizuje różnego rodzaju wykłady, wystawy fotograficzne i spotkania poświęcone różnorodnym problemom ekologicznym. Wydało kilkadziesiąt ulotek i broszur edukacyjno-informacyjnych. Członkowie stowarzyszenia są autorami wielu artykułów na temat edukacji, ekologii i ochrony przyrody zamieszczanych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. 
Stowarzyszenie wydaje biuletyn edukacyjno-informacyjny "Terra Est". Na łamach tego pisma prezentowane są działania organizacji, przedstawiane najbardziej istotne problemy ekologiczne regionu, promocja "ekologicznych" zmian w stylu życia oraz podjęcia własnych działań w obronie ginącej przyrody.


Stowarzyszenie "Ruch na rzecz Ziemi” posiada biuro w centrum Siemiatycz, na głównym placu miasta - Plac Jana Pawła II 39. Jest to budynek zabytkowy z 1913 roku, dwukondygnacyjny. Lokal stowarzyszenia mieści się na piętrze (posiadamy oddzielne wejście). W lokalu mieści się biuro stowarzyszenia, miejsce spotkań, galeria, biblioteka z działami: ekologicznym, regionalnym i rolniczym.

 

Biuro Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Ruch na rzecz Ziemi"
Plac Jana Pawła 39
17-300 Siemiatycze
e-mail: nawschodzie@o2.pl
www.nawschodzie.pl