ZIELONE WROTA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze, ul. 1-go Maja 78, 17-240 Czeremcha tel/fax. 085 685 01 58, e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org, www.przyjazny-transport.org


 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze powstało w 2003 roku. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających polepszeniu infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem  wymogów i standardów ekologicznych i dogodnych skomunikowań w transporcie kołowym, a także przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy, wpieranie organizacyjne osób fizycznych którym nie obce są kwestie ochrony środowiska oraz zagrożeń wynikających ze wzrostu natężenia ruchu drogowego.  


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w ramach swej działalności dąży w sposób wytrwały i odpowiedzialny do zrównoważonego, przemyślanego rozwoju ekonomiczno - społecznego lokalnej niejednokrotnie jakże zróżnicowanej społeczności.  Każdorazowe włączanie lokalnych środowisk do podejmowanych inicjatyw jak również terytorialne uwarunkowania prawno środowiskowe związane z terenem prowadzonych działań świadczą o wysokiej randze jak również wyjątkowym charakterze tego zagadnienia. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby i instytucje.

 

Kontakt:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze
17-240 Czeremcha
ul. 1-go Maja 78,
tel/fax. 085 685 01 58,
e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org,
www.przyjazny-transport.org