ZIELONE WROTA

Stała wystawa etnograficzna"Ocalić od zapomnienia"

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. 087 5632562


 

 

 

Stała wystawa etnograficzna WPN w Krzywem koło siedziby parku prezentuje około 800 eksponatów - przykładów przemijającej kultury materialnej okolic jeziora Wigry. Prawie wszystkie przedmioty są darem życzliwych mieszkańców Parku, którzy odpowiedzieli na apel konkursu "Ocalić od zapomnienia" i nieodpłatnie przekazali wiele eksponatów, często pamiątek rodzinnych lub przedmiotów o znacznej wartości.

 

 

Wystawę przygotowano przy leśniczówce w Krzywem, w zaadoptowanym na ten cel budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20-tych XX wieku. Wystawa funkcjonuje od 1 czerwca 2001 roku.
Zbiory naszej wystawy mogą być pierwszym krokiem w poznawaniu historii dawnych zawodów, wykonywanych przez mieszkańców tej ziemi z rodzimych surowców i darów natury.

 

W pierwszym pomieszczeniu zwanym "wozownią" można zobaczyć wóź żelaźniak  a także uprząż konną: szleje, chomąto, kantary (ogłowia), łańcuchy do pętania koni, wasąg i sanie. Tutaj znajduje się także żarno w drewnianej obudowie.

 

W dwóch następnych pomieszczeniach zgromadzono wyposażenie chaty wiejskiej - kuchni i izby odświętnej. Znajdują się tu liczne sprzęty gospodarstwa domowego: gliniane "łachańki" do wypieku ciasta, różne naczynia: dzbanki, dwojaki, malowane talerze, maselnice: tzw. bojki i na korbę, duże naczynia drewniane dłubane z pni drzew, garnki żeliwne, patelnie, drobne sprzęty kuchenne, a także cebry, cebrzyki, wiadra, słomiane kosze, maglownice i wyżymaczki do bielizny. Zebrano również dużą liczbę makatek ozdabiających wnętrze kuchni. 

 

W izbie odświętnej zgromadzono szafy, łóżka, szlabanki (ławy-skrzynie) do spania, kołyski i łóżeczko dziecięce. A także bardzo cenne, tkane na krosnach kapy (jedna z 1905 r.) z oryginalnymi wzorami, obrusy, serwety, makatki wyszywane, malowane i haftowane.    


Są też obrazy święte i krzyż drewniany, a także inne obrazy i portrety mieszkańców tej ziemi. Do wyposażenia izby zaliczyć należy kufry i skrzynie, które były obecne w każdej chacie. Są tu również żelazka na węgiel drzewny i stare maszyny do szycia. Na uwagę zasługują zabawki dziecięce: drewniany konik na biegunach, ptaszki klekotki i inne. 

 

Następne pomieszczenie w ekspozycji to część gospodarcza, w której znajdują się sprzęty do obróbki lnu, a więc międlice, cierlice, wijaki, klepadło i klepacz, szczotki, snowadła ramowe, motowidła, szpule, drabki, talki, kołowrotki, krosno z nicielnicami i płochami, czółenka i leszczki.
Można zobaczyć tu także warsztat stolarski, narzędzia stolarskie, m.in. piły, strugi i dłuta. Wystawiony jest także sprzęt rymarski i pszczelarski ze 100 letnią barcią . Część pomieszczenia zajmują narzędzia rolnicze: widły, motyki, cepy, grabie, kosy i sierpy.


 Na podwórzu  i pod zadaszeniem zgromadzone są maszyny rolnicze: wialnie, snopowiązałki, sieczkarnie, młynki do zboża, młockarnie, kieraty, pługi, brony i drapaki.

 

Wystawa czynna jest w dni robocze w godz. 8-15; w innych terminach po uzgodnieniu z CIT WPN: tel. 87/ 563 25 62, fax. 87/ 563 25 41, e-mail turystyka@wigry.org.pl

Opłata: karta wstępu do parku: 3 zł (ulgowa 1,5 zł).