ZIELONE WROTA

Biebrzański Klub Przyrodników

Celem utworzenia BKP było zaangażowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz uczestniczenie w edukacji przyrodniczej, by uwrażliwiać ich na piękno przyrody. Młodzież uczestnicząca w pracach BKP odkrywa tajemnice natury, aktywnie uczestniczy w jej ochronie i monitoringu.


Biebrzański Klub Przyrodników przy Gimnazjum i Zespole Szkół w Suchowoli powołany został z inicjatywy Pracowni Architektury Żywej, decyzją Związku Komunalnego "Biebrza".

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego FOŚiGW, Gminy Suchowola, Sokólskiego Funduszu Lokalnego, Funduszu Partnerstwo dla Środowiska, Związku Komunalnego "Biebrza", Pracowni Architektury Żywej, realizujemy projekty z dziedziny ekologii i edukacji przyrodniczej.

 

Opiekunem Biebrzańskiego Klubu Przyrodników jest nauczyciel biologii p.Michał Matyskiel

 

Więcej informacji na stronach: http://bkpsuchowola.w.interia.pl/

 

ADRES:

ul.Augustowska 2,

16-150 Suchowola

tel/fax 085 7124010

tel kom. 602538198

biebrza.mat@interia.pl