ZIELONE WROTA

16.04.2007

Zakwitły kaczeńce

Na nadrzecznych łąkach z których powoli zaczęła się wycofywać woda masowo zakwitły kaczeńce. Jaskrawożółty kobierzec kwiatów można oglądać w dolinach największych rzek Podlasia - Narwi i Biebrzy.


 

 

 

Widok na rozlewiska Narwi z Góry Strękowej.

 

 

 

 

Kaczeńce na zalanych wodą polach koło mostu na Narwi w Strękowej Górze.

 

Kwitnące kaczeńce można podziwiać m.in. na całym obszarze "Brama na Bagna" www.bramanabagna.pl

 

 


30.09.2008

Koalicja Klimatyczna ekologicznych organizacji pozarządowych rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Climate Tour”, w ramach której przeprowadzonych zostanie cykl spotkań na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.


 

16.09.2008

Wszyscy tkwimy w kulturze masowego konsumpcjonizmu. Kupujemy coraz więcej i więcej. Pochłonięci szaleństwem zakupów nie zauważamy jednak wielu negatywnych zjawisk, które niosą one za sobą. Jednym z nich jest problem odpadów. W jednym z najbliższych dni odpuść sobie zakupy – przyłącz się do corocznej akcji Sprzątania Świata.