ZIELONE WROTA

Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda”

Tereny Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda” leżą we wschodniej części Mazur i zachodniej Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego.


Teren łączy dorzecze i rzeka Rospuda oraz częściowo Szczeberka. Przyjęte w strategii stowarzyszonych gmin- Bakałarzewo, Raczki, Filipów zasady ekorozwoju oznaczają uwarunkowania funkcji gospodarczych od wymogów ekorozwoju oznaczają uwarunkowania funkcji gospodarczych od wymogów ekologicznych.
Przyjętą strategia przyśpieszonego rozwoju ekonomicznego- wynikająca z potrzeb gmin i ich mieszkańców dostosowana będzie do zasad ekologii i priorytetów w ochronie środowiska.


 Wymogi gospodarki ekologicznej są uwzględniane przy:
- wykorzystaniu gruntów i polityce planowania przestrzennego,
- przyjętych technologiach wykorzystania zasobów przyrody z uwzględnieniem konieczności ochrony i rekultywacji gruntów,
- wykorzystaniu zasobów genetycznych roślin i zwierząt.


Jako warunek realizacji ekorozwoju określono edukację ekologiczną mieszkańców oraz turystów.


Priorytety w ochronie środowiska to:
-ochrona wód, ziemi i powietrza,
-ochrona zasobów naturalnych-co nie przekreśla mądrej eksploatacji,
-ochrona innych zasobów przyrody.

 

Zobacz Statut Stowarzyszenia

 

Zobacz Strategię Rozwoju Ekologicznego Stowarzyszenia