ZIELONE WROTA

Edukacja Osób Niepełnosprawnych.

Najnowsza publikacja pt."Zwiększenie Udziału Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju".


 

 

Książka jest adresowana do edukatorów z Centrów Edukacji Ekologicznej i zawiera wskazówki metodyczne w jaki sposób prowadzić zajęcia przyrodnicze i ekologiczne z uczniami z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Znajdują się w niej scenariusze zajęć opracowane w sześciu krajach Europy (do dwóch scenariuszy dołączone są wkładki w języku Braille'a), poręczny klucz do oznaczania pospolitych gatunków drzew leśnych i parkowych oraz opisy jak przygotowywać inne pomoce dydaktyczne. Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym udostępnia bezpłatne egzemplarza tej publikacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Batorczak: a.batorczak@uw.edu.pl tel. (22) 554 07 01