ZIELONE WROTA

17.03.2007

Ptasi nalot

Z każdym dniem przybywa ptaków. Coraz większe ich rzesze dolatują nad Biebrzę i Narew, a zamarznięte jeszcze niedawno rozlewiska rozbrzmiewają gęganiem gęsi, klangorem żurawi i "trąbieniem" łabędzi.


 

 

Masowo przybywają: żurawie, gęsi białoczelne, gęsi zbożowe, gęsi gęgawy, krzyżówki, świstuny, rożeńce, czernice, gągoły, czajki, łabędzie nieme, łabędzie krzykliwe,  mewy śmieszki,  lerki, siewki złote.

 

Czajki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mniejszych grupach lub pojedynczo: tracze bielaczki, cyranki, kormorany, łąbędzie czarnodziobe, czaple siwe, czaple białe, mewy srebrzyste, potrzosy, droździki, drozdy śpiewaki, paszkoty, pliszki siwe, błotniaki zbożowe, sieweczki obrożne, krwawodzioby. Dla niektórych skrzydlatych wędrowców Biebrza będzie już kresem wyczerpującej wiosennej wędrówki - łatwo je rozpoznać po tym, że przebywają w parach. Dla większości jednak to tylko dłuższy (lecz niezbędny do przeżycia) przystanek po drodze na północne lęgowiska. Te ptaki nie muszą  jeszcze ustanawiać i bronić terytorium lęgowego, stawiają raczej na obfity popas w bezpiecznym towarzystwie setek innych osobników. Są wśród nich ekscytujące rarytasy podróżujące z wielotysięcznymi stadami gęsi. Są to: gęś krótkodzioba, bernikla białolica i bernikla rdzawoszyja. Ta ostatnia zalatuje do nas wyjątkowo rzadko. W  rejonie Biebrzy i Narwi odnotowano ją dotychczas tylko 4 razy .

Przebywające obecnie w rejonie Biebrzy i Narwi ptaki mają łącznie do dyspozycji około 130 tysięcy hektarów rozlewisk i podmokłych łąk.

 

Żurawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie informacji

z "Biebrza Eco-travel" www.biebrza.com


9.09.2008

Zapraszamy szkoły do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej.


 

8.09.2008

Wszyscy tkwimy w kulturze masowego konsumpcjonizmu. Kupujemy coraz więcej i więcej. Pochłonięci szaleństwem zakupów nie zauważamy jednak wielu negatywnych zjawisk, które niosą one za sobą. Jednym z nich jest problem odpadów.