ZIELONE WROTA

„Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu” - konkurs dla uczniów klas IV-VI.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.


Celem konkursu jest interpretacja, w formie plastycznej, jednego z następujących zagadnień odnoszących się do hasła konkursu .Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu.:
- wpływ ocieplania klimatu na przyrodę . jak przyroda naszego kraju będzie wyglądała pod koniec stulecia, jeżeli nie podejmiemy stosownych działań;
-przykłady działań zapobiegających ocieplaniu klimatu lub łagodzących jego skutki.
Technika wykonania prac jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie. Do konkursu nie dopuszcza się prac wykonanych z plasteliny, bibuły, piór, wiórków, ziaren, piasku i tym podobnych materiałów. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A3 ( ok. 30 cm × 40 cm) lub A2 (ok. 40 cm × 60 cm). Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy lub adres szkoły, telefon). Każdy autor może nadesłać lub osobiście dostarczyć 1 pracę. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 18 kwietnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.mos.gov.pl w dziale (konkursy, konferencje)