ZIELONE WROTA

Rzeka Bug

Jest lewym dopływem Narwi. Liczy sobie ponad 770 km (w Polsce 587 km). Jest to rzeka nieuregulowana, meandrująca, płynąca swoim naturalnym korytem pomiędzy stromo opadającymi ku niej brzegami. Najciekawszym fragmentem doliny rzeki jest podlaski przełom Bugu, chroniony od 1994 r. w formie Parku Krajobrazowego 'Podlaski Przełom Bugu'.


http://www.podlaskiprzelombugu.pl/

 

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu