ZIELONE WROTA

Nadbużańskie Podlasie

Mianem tym określa się tereny położone po obu stronach rzeki Bug, tam, gdzie stykają się granice województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jest to teren niezwykle atrakcyjny widokowo, a słabe zaludnienie regionu powoduje, że turysta wędrujący szlakami wzdłuż Bugu przez długie godziny może nie spotkać nikogo na swojej drodze, a za to rozkoszować się pięknymi krajobrazami i spokojem.


Teren ukształtowany został przez zlodowacenie środkowopolskie, po którym zostało sporo utworów polodowcowych. Najwyższe wzniesienie na omawianym terenie to Góra Uszeście w Mielniku, przekraczająca 200 m n.p.m. Dzięki takiemu ukształtowaniu powierzchni możliwe jest obserwowanie wspaniałych panoram doliny Bugu z wielu wzniesień.

 

Lasy na tym terenie to przeważnie bory sosnowe, chociaż nad samą rzeką przeważają lasy liściaste.

 

Przyrodniczo jest to równie interesujący teren. Znajduje się tutaj rezerwat Góra Uszeście, chroniący roślinność kserotermiczną.