ZIELONE WROTA

Bogactwo podwodnego świata – ryby Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Parku i szkół leżących w otulinie parku do udziału w konkursie plastycznym.


W konkursie mogą wziąść udział uczniowie klas "0"- VI. Celem konkursu jest:
- poznawanie ryb - ciekawych mieszkańców Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
- zapoznanie się z chronionymi oraz pospolitymi gatunkami ryb zasiedlającymi jeziora i rzeki SPK,
- rozbudzanie zamiłowań oraz szacunku dla przyrody,
- integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami.
Zastosowana forma plastyczna: prace wykonane w formacie A4, technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika, technika mieszana. Każda praca powinna być opatrzona metryką z następującą informacją: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa, adres, telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Termin nadsyłania prac : 31.03.2007 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 13 kwietnia 2007 roku.

Prace należy przesyłać na adres:
Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna
16-404 Jeleniewo z dopiskiem "RYBA"

Więcej informacji na stronie: www.spk.org.pl (aktualności)