ZIELONE WROTA

Międzynarodowy konkurs fotograficzny

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji "Water and Youth", która odbędzie się w kwietniu 2007 roku w Buenos Aires w Argentynie.


Organizatorem jest Komitet Organizacyjny Konferencji, a nagrodę główną, jaką jest bezpłatne uczestnictwo w całym spotkaniu, ufundowało Argentyńskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2007 roku. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących zarówno amatorów, jak i profesjonalistów w wieku 18-30 lat. Temat prac powinien być związany z problematyką poruszaną na konferencji, czyli z szeroko pojętą wodą. Prace nie powinny być wcześniej publikowane. Zdjęcia w liczbie nie większej niż 4 muszą być przesłane w formacie JPG (rozmiar każdego z nich nie większy niż 2,25 Mb) na adres e-mailowy: photo@waterandyouth.org.  Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na 15 marca 2007 roku. Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni e-mailem. Dokładne informacje na temat konkursu i konferencji dostępne są na stronie: www.waterandyouth.org . Wszyscy zainteresowani tematem oraz działalnością ekoklubów mogą również kontaktować się z:


Agnieszką Orzechowską - promotorką ekoklubów w Polsce

aorzechowska@opus.org.pl.

+48 42 632 22 50

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"

Plac Wolności 2

91-415 Łódź