ZIELONE WROTA

Sokółka (pow. sokólski)

Siedziba powiatu, miasto liczące ok. 20 tys. mieszkańców. Dwór Sucholda, bo tak się pierwotnie nazywała osada, rozwijał się od połowy XVI w. dzięki dogodnemu położeniu na szlaku Kraków - Knyszyn - Grodno. Od początku XVI wieku istniał tu dwór należący do królowej Bony. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1524 roku, prawa miejskie otrzymała w 1609 roku od Zygmunta III. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił w II poł. XVIII w. za sprawą reform podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa.


W XIX w. Sokółka stanowiła ośrodek targów, rzemiosła i drobnego przemysłu. Od 1918 roku miejscowość ta stała się znana z garbarni oraz targów końskich. Do dziś bardzo popularna i ceniona jest rasa koni sokólskich - koników o krępej budowie ciała, ale wytrzymałych i zdolnych do ciężkiej pracy.

Do zabytków należą: neoklasycystyczny kościół parafialny św. Antoniego z 1848 roku, rozbudowany w latach 1901 – 1904 wraz z przyległymi: kaplicą, budynkiem bramnym, "starą" i "nową" plebanią, cerkiew parfialna p.w. św. Aleksandra Newskiego przy rynku z lat 1850-1853, drewniana plebania prawosławna z XIX/XX oraz cmentarz żydowski z macewami pochodzącymi z XVII-XX w.

 

http://www.sokolka.pl/

 

 

 

Kościół p.w. Św. Antoniego w Sokółce

Brama prze kościele św. Antoniego w Sokółce

Stara plebania w Sokółce

Cerkiew p.w. Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Mentarz żydowski w Sokółce

Jedna z wystaw sokólskiego muzeum