ZIELONE WROTA

Knyszyn (pow. moniecki)

Miejscowość, która czasy swej świetności zawdzięcza królowi Zygmuntowi Augustowi. Prawa miejskie Knyszyn otrzymałw 1568 r.


 

 

Na początku XVI w. powstał tu dwór kanclerza litewskiego Mikołaja Radziwiłła, który ufundował też pierwszy kościół knyszyński. Od roku 1528 ziemie te przechodzą na własność Zygmunta Augusta i od tego momentu rozpoczął się intensywny rozwój miejscowości. Knyszyn stał się  istotnym ośrodkiem politycznym, z którego król zarządzał krajem, gdzie przyjmował posłów i podpisywał akty prawne (m.in. pierwszą w Polsce Ustawę Morską i Leśną). Udokumentowanych jest 19 jego pobytów w Knyszynie. Podczas "ery zygmuntowskiej" w mieście, na głównym rynku, wybudowany został ratusz, a także łaźnie, budynek wagi, wybrukowane zostały ulice. Tutaj Zygmunt August zakończył swoje życie 7 lipca 1572 r.

Mieszkańcy Knyszyna i okolic wystawili królowi pomnik w 425 rocznicę jego śmierci, zajmujący miejsce na rynku.

 

Pomnik Zygmunta Augusta
na rynku w Knyszynie

Tablica przy pomniku króla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowy jest w Knyszynie układ urbanistyczny z XVI w. Warto zobaczyć też kościół p.w. św. św. Jana Apostoła i Jana Ewangelisty, który zbudowany został w 1520 r., ale był wielokrotnie przebudowywany. W prezbiterium zachowało się jednak pierwotne gwiaździste sklepienie. Wyposażenie kościoła jest klasycystyczne z XVIII – XIX w., rzeźby barokowe z XVII wieku. Obok kościoła stoi piękny drewniany lamus z lat 1812 – 1820.
Znajdują się tu cmentarze: katolicki, prawosławny, ewangelicki i żydowski, ten ostatni bardzo ciekawie położony na terenie dawnych stawów i sadzawek królewskich z XVI w. Przebiega obok niego żółty Szlak Dawnego Pogranicza.

 

Niedaleko miasta (4 km na pn.) znajduje się jeden z najstarszych w Polsce sztuczny zbiornik wodny, sprzed 1559 roku  – jezioro Zygmunta Augusta.


www.knyszyn.pl