ZIELONE WROTA

Wszystkie śmieci nasze są - Baterie 2006.

Można jeszcze wysyłać zgłoszenia do konkursu "Wszystkie śmieci nasze są - baterie 2006". Zbiórka zużytych baterii trwa do 30.05.2007.


Konkurs przeznaczony jest dla szkół. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z problematyką powstawania odpadów i ich oddziaływania na otoczenie. Konkurs polega na zbiórce baterii w szkołach, które później zostaną odebrane przez osoby wyznaczone przez organizatorów konkursu. Uczeń, który zbierze jak najwięcej zużytych baterii stanie się indywidualnym uczestnikiem konkursu. Odbiór baterii będzie się odbywał w kilku etapach, wskazane jest by szkoły, które posiadają większą ilość baterii rozłożyły ich odbiór przynajmniej na dwa terminy.

 

Informacje o konkursie u organizatorów:

Fundacja Rozwoju Ekologicznego "Wspólny cel"

Al. Jerozolimska 119A/58

02-017 Warszawa

e-mail: poczta@odpady.org.pl

 

Towarzystwo Ekologiczno-Społeczne "Wolę Być"

ul. Niemcewicza 40

71-553 Szczecin

tel. 091 8296969

www.proekologia.pl lub www.odpady.org.pl

e-mail: Radek@ekopartner.com.pl