ZIELONE WROTA

Niewodnica (pow. białostocki)

Zespół wsi nad rzeką Niewodnicą (Czaplinianką) połączonych pierwszym członem nazwy (poszczególne nazwy to: Niewodnica Korycka, Kościelna, Nargilewska, Tobole) założonych w XVI w.


Wieś należała do dóbr rodziny Koryckich, którzy na wzgórzu wybudowali swój dwór. Obecnie na miejscu dworu znajduje się stacja kolejowa. W 1596 Koryccy ufundowali tu pierwszy kościół, dzisiejszy murowany kościół pod wezwaniem św. Antoniego zbudowany został w latach 1884 - 1889. We wnętrzu kościoła w bocznej nawie znajduje się cudowny obraz patrona św. Antoniego Padewskiego. Obecnie kościół znany jest z odbywających się tu 13 VI, tradycyjnych odpustów.
Znajdują się tu także karczma z XIX wieku – obecnie służąca jako dom mieszkalny, a także pomnik i czołg upamiętniające formowanie się tu w 1944 roku 26 Pułku 9 Dywizji Piechoty.

W Niewodnicy Nargilewskiej na uwagę zasługuje zespół dworski, na który składa się dwór z 1906 r oraz park z XVIII-XIX w.