ZIELONE WROTA

Żółtki (pow. białostocki)

Dawny budynek asesorii straży granicznej z ok. roku 1807


Żółtki były miejscowością, która odegrała sporą rolę po wprowadzeniu przez władze carskie, w ramach represji po Powstaniu Listopadowym, w 1834 granicy celnej między Królestwem Polskim a Rosją. Granica przebiegała właśnie na Narwi, a w Żółtkach znajdowała się siedziba asesorii straży granicznej