ZIELONE WROTA

Kocioł na biomasę - Model EKOD

Kocioł na biomasę - Model EKOD


Kotły wodne c.o. typu „EKOD” przystosowane do spalania drewna wykonane są w wersji spawanej.

Zasadnicze elementy kotła to: zasobnik paliwa, komora spalania, część konwekcyjna, układ nadmuchu powietrza ze sterownikiem. Działanie kotła oparte jest na wykorzystaniu suchej destylacji drewna – zgazowania. W celu uzyskania procesu zgazowania do zasobnika paliwa dostarczane jest powietrze w celu suszenia, rozżarzenia i wytworzenia gazu palnego. Powietrze wtórne doprowadzone do dyszy powoduje powstanie palnej mieszaniny, a następnie spalenie i dopalenie mieszaniny w komorze spalania. Zastosowanie – jako kotły centralnego ogrzewania.


PARAMETRY:
Stan rozw. -Produkt komercyjny
Technologia - Wodny, komorowy
Moc -  17 ÷ 80 kW
Sprawność - 81,9 ÷ 83,3 %
Temp spalin - 210oC
Czynnik grzewczy - Woda 70/90
Surowiec –paliwo - drewno bukowe
Rozmiar - drewno kawałkowe
Wilgotność - 22%
Popiół -  0,6%
Wart. opalowa paliwa 14,7 MJ
Emisja SO2  - 30,0 mg/m3n
Emisja CO2  - 8,5%]
Emisja NOx - 300,9 mg/m3n
Emisja CO  - 1714,9 mg/m3n
Emisja pyłu  - 72,6 mg/m3n

 

Producenci:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo – Usługowe – „AQUABUD”
63 – 300 Pleszew
ul. Kaliska 86