ZIELONE WROTA

Kocioł c.o. Model Biowat A 15

Kocioł c.o. Model Biowat A 15


Kocioł stanowi konstrukcję stalową spawaną, dwukomorową.

Paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego do komory dolnej wyłożonej ceramiką. Gazy z komory dolnej przechodzą do komory górnej ceramicznej poprzez palnik, gdzie podawane jest powietrze wtórne. Powietrze spalania (pierwotne i wtórne) doprowadzane jest grawitacyjnie.

Kotły przystosowane są do spalania rozdrobnionej biomasy (trociny, zrębki, słoma).

Zastosowanie –jako kotły centralnego ogrzewania.

Stan rozw. - Produkt komercyjny
Technologia - Wodny, z automatycznym podawaniem paliwa
Moc - 15 [kW] 
Sprawność  - 86,9 [%] 
Temp spalin - 130 [ºC] 
Czynnik grzewczy - Woda 70÷90
Surowiec – paliwo - trociny
Rozmiar < 5
Wilgotność - 23 [%] 
Popiół -0,7  [%] 
Wart. opalowa paliwa - 13,6 [MJ] 
Emisja SO2 - 272,5 [mg/m3n] 
Emisja CO2 - 12,4 [%] 
Emisja NOx - 230,0  [mg/m3n] 
Emisja CO - 4631,2 [mg/m3n] 
Emisja pyłu -859,0  [mg/m3n] 

 

Producent:
"WAT" KAROL TELIGA
02-610 Warszawa
ul. Goszczyńskiego 36/40 m 9