ZIELONE WROTA

Kopna Góra (pow. białostocki)

Arboretum im. Powstańców Styczniowych 1863 r., popularne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców Białegostoku i okolic. Na 26 ha spotkać można większość typów siedliskowych lasu charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej, ale także, na nieleśnych fragmentach Arboretum, kolekcje roślin obcego pochodzenia oraz roślin ozdobnych. Arboretum położone jest na ważnym historycznie miejscu - tutaj bowiem toczyły się walki powstańcze w 1863 r., tutaj także wieszano powstańców, między innymi na pomnikowych dębach znajdujących się w Arboretum. Obok nich wznoszą się krzyże upamiętniające te wydarzenia, a także pomnik poświęcony powstańcom, a wystawiony przez leśników w 20-leciu międzywojennym.


 

Czytaj więcej...