ZIELONE WROTA

Fasty (pow. białostocki)

Wieś założona w XVI pod nazwą Chwasty przez rodzinę Chwastów, znana jest z funkcjonujących tu dużych zakładów włókienniczych. Znajduje się w niej murowana cerkiew prawosławna po wezwaniem Podwyższenia Krzyża z 1875 r. zbudowana na planie krzyża greckiego. W kopule jest ona zdobiona freskami o tematyce religijnej, znajduje się tu też okazały ikonostas.


Zabytkowa jest także drewniana cerkiew cmentarna p.w. Św. Archanioła Michała z lat 1893-95 oraz ogrodzenie