ZIELONE WROTA

Augustów (pow. augustowski)

'Letnia stolica Polski', uzdrowisko, http://www.augustow.pl/


 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Rozplanowanie przestrzenne z poł. XVIw.
Rynek Zygmunta Augusta z parkiem z 1860r.
Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, eklektyczny z 1906-11r.
Stara Poczta, klasycystyczna z 1830r.
Śluza na Kanale Augustowskim, strażnica i klasycystyczny dworek Prądzyńskiego z 1826r.
Budynek Zarządu Kanału Augustowskiego
Kaplica Truszkowskich na cmentarzu katolickim z 1820r.
Koszary i dawna cerkiew garnizonowa /ob.kościół katolicki pw. MB Częstochowskiej/ z 2.poł.XIXw.
Stanica PTTK nad jez.Necko z 1938r.
Oficerski Yacht Club RP z 1935r.
Zabudowa willowa, letniskowa i mieszkalna z okresu międzywojennego