ZIELONE WROTA

Berżniki (pow. sejneński)

Jedno z najstarszych miast województwa. Jego czas prosperity przypada na okres rządów królowej Bony. Zabytkowy zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP: kościół drewniany z 1 ćw. XIX w., 2 kaplice, mur.-drewn., poł. XIX, 2 dzwonnice z poł. XIX, ogrodzenie z bramą , k. XIX, plebania, drewn., pocz. XX (odnowiona), cmentarz rzym.-kat., Kaplica Pamięci Narodowej [na cm. rz.kat.], mur., ok. 1846 r., cmentarz wojenny z I wojny światowej


Czytaj więcej...

 

 

Przejmujący pomnik

na cmentarzu w Berżnikach

Tył kościoła w Berżnikach

Jedna z dzwonnic w Berżnikach

Nowy budynek plebanii w Berżnikach