ZIELONE WROTA

Białystok (pow. miejski Białystok)

Stolica województwa, miasto liczące ok. 293 tys. mieszkańców.


 

 

 

Wybrane miejsca i obiekty Białegostoku wpisane w rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków:

 

- teren części miasta, XIX/XX

Zespół kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia NMP

- zespół kościoła katedralnego p.w. Wniebowzięcia NMP, XVII-XIX:
- kościół katedralny, 1900-1906

- dawny kościół parafialny, obecnie kaplica, tzw."biały kościółek"

- plebania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Chrystusa Króla i św. Rocha

                                                              

 

 

 

- kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla i św. Rocha, ul. Dąbrowskiego, 1927-1946, cmentarz przykościelny, plebania, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- dawny klasztor ss. Miłosierdzia i szpital św. Marcina, Rynek Kościuszki 5, 1769, 

 

Dawny klasztor Sióstr Miłosierdzia

 

 

- kaplica par. p.w. św. Rodziny, ul. Poleska 42, drewn., 1955-1957, 
- kaplica cmentarna p.w. św. Marii Magdaleny, ul. Sosnowa 37, 2 poł. XVIII, 
- kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Wojciecha, ul. Warszawska 46, 1906-1912, 

- bożnica “Beth Midrasz”, ul. Piękna 3, k. XIX, 

- cerkiew p.w. św. Mikołaja, ul. Lipowa, 1846, 
- cmentarz żydowski, ul. Wschodnia, k. XIX, 
- park - bulwary im. Z. Kościałkowskiego, ul. Akademicka / Legionowa, 1934,   

- Park Stary, ul. Mickiewicza-Lenina-Elektryczna, 1895,

- park “Zwierzyniec”, ul. Zwierzyniecka - Świerczewskiego, ok. 1930,

 

Ratusz

 

- ratusz, ob. muzeum, Rynek Kościuszki, 1745-1761, 

- Teatr Dramatyczny w Parku Starym, ul. Elektryczna 12, 1936-1938,  
- dworzec kolejowy, ul. Kolejowa, 2 poł. XIX,


 

Fasada pałacu Branickich nocą


  - zespół pałacowo-parkowy Branickich, XVI-XVIII:
   - pałac Branickich, 
   - park,  - d. arsenał,  
   - d. oranżeria, ul. Mickiewicza 2,  
   - pawilon toskański w parku,

   - pawilon włoski w parku, 
   - ogrodzenie z bramą wjazdową, 
  

 

 

 

 

 

 

 

- willa fabrykanta Steina, ul. Artyleryjska 9, pocz. XX, 
   - zespół pałacowy Hasbacha, ul. Dojlidy Fabryczne 23, XIX/XX:
   - pałac
   - park
- osada mieszkalna (przyfabryczna Hasbacha), ul. Dojlidy Fabryczne, po 1880, domy, drewn.,
  nr: 25, 25a, 25 b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, nr rej.: 648 z 26.06.1987 
- zespół pałacowy Lubomirskich (Rüdygierów), ul. Dojlidy Fabryczne 26, po 1856

- d. loża masońska, ul. Kilińskiego 16, 1803-1806, nr rej.: 93 (99) z 11.03.1957
- Dom Partii (KW PZPR), ob. filia UW, ul. Liniarskiego/Kalinowskiego, 1951-1952, 

 

Dawny Dom Partii, obecnie Uniwersytet w Białymstoku

 

- zespół pałacowy, ul. Lipowa 35, ok. 1900:

   - pałac
   - oficyna
   - ogrodzenie
   - d. szkoła żydowska, ul. Pałacowa 3, 1905, 
   - d. szpital, Rynek Kościuszki 2, 2 poł. XVIII, 

  - d. zbrojownia, Rynek Kościuszki 4, XVIII, 
  - bank, Rynek Kościuszki 7, 1947-1950, 
  - zespół urbanistyczno-architektoniczny ul. Warszawskiej, XIX,

- wieża strażacka (obserwacyjna), ul. Warszawska 3, 1891, 

- pałac miejski, ul. Warszawska 7, 1835,
- szkoła, ob. IV. LO im. Zygmunta Augusta, ul. Warszawska 8, 2 poł. XIX,
- fabryka pluszów, ob. Fabryka Wyrobów Runowych “Biruna” SA, ul. Świętojańska 15,  k. XIX, - pałacyk zarządu,
- zespół d. fabryki Chany Marejn, ul. Włókiennicza 7/9, 1892-1920, 
- zespół d. fabryki Wolfa Zilberblatta, ul. Włókiennicza 7/9, 1892-1910                           

- zespół więzienia carskiego, ob. areszt śledczy, 

 

Białystok - Wysoki Stoczek
  - komora celna (“Domek Napoleona”), Szosa Warszawska, pocz. XIX.

 

Domek Napoleona