ZIELONE WROTA

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Białystok, ul. Brukowa 28, 15-889 Białystok, tel. (085) 7446096, fax (085) 7460497, e-mail: fundacja@fe.org.pl, www.fe.org.pl


CELE FUNDACJI:

* upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej,
* rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną,
* skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych.

CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

* działalność wydawniczą,
* organizację, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i targach dotyczących ekonomii, ekologii i ochrony środowiska,
* inicjowanie i prowadzenie badań poświęconych tej problematyce.

Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt tematów naukowo-badawczych, które dotyczyły ekonomii, ochrony środowiska, zarządzania, polityki ekologicznej, socjologii, inżynierii środowiska i pokrewnych zagadnień interdyscyplinarnych. W efekcie prac badawczych powstało wiele publikacji. Zrzeszeni w Fundacji naukowcy gwarantują najwyższy dostępny poziom prac.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.fe.org.pl