ZIELONE WROTA

PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW z systemem HBR- EKORAF

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW HBR


Biologiczna oczyszczalnia ścieków z systemem HBR jest idealnym proekologicznym rozwiązaniem problemu ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, letniskowych itp.

Zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków pochodzących od 4 - 10 mieszkańców. Ścieki oczyszczone, których jakość odpowiada parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 168 poz. 1763) mogą być odprowadzane do ziemi lub do wód powierzchniowych.
Oczyszczalnię stanowi dwukomorowy żelbetowy zbiornik o kubaturze całkowitej 4 m3 wyposażony w komplet instalacji technologicznych.

Opis działania

Biologiczna oczyszczalnia HBR pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego.

Proces pełnego biologicznego oczyszczania przebiega w dwóch wydzielonych strefach:
•        strefa beztlenowa o kubaturze ok. 1,8 m3, gdzie osadza się zawiesina mineralna i łatwoopadalna i przebiega beztlenowy rozkład substancji organicznej.
Redukcja ładunku zanieczyszczeń w tej strefie wynosi 30 - 35 %.
•        strefa sekwencyjnego bioreaktora osadu czynnego o kubaturze 1,9 m3

Do bioreaktora podczyszczone w strefie beztlenowej ścieki wprowadzone są przy pomocy pompy mamutowej. W tej strefie znajdują się wolno pływające i immobilizowane zespoły pożytecznych mikroorganizmów (tzw. osad czynny) „zjadających” zanieczyszczenia w procesie bioutleniania, nitryfikacji i kontrolowanej denitryfikacji. Ścieki z mikroorganizmami poddawane są kolejno, napowietrzaniu, mieszaniu, przewietrzaniu, sedymentacji i po sklarowaniu czyste ścieki odrowadzane są do odbiornika.
Sprawność procesu wynosi min. 96 %.

Odbiornikiem w zależności od warunków lokalnych może być woda powierzchniowa (rzeka, ciek, rów melioracyjny) lub ziemia (grunt Inwestora)

 

Zalety oczyszczalni HBR :

  • Pełne oczyszczenie biologiczne pozwala na wprowadzenie do gruntu poprzez studnię chłonną lub do cieku, rowu lub kanalizacji deszczowej. Nie trzeba budować kilkudziesięciu metrów drenażu jako drugiego stopnia oczyszczania biologicznego.
  • Jako jedyna w kraju posiada element (pakiet) „zapasowych” mikroorganizmów, które po ewentualnym zatruciu podejmą pracę bez konieczności ponownego zaszczepiania.
  • Urządzenia można zainstalować w istniejącym starym (szczelnym) zbiorniku szamba.
  • Minimalne zapotrzebowanie na energię elektryczną 8 godzin pracy x 37 W => 0,3 kW/d. 
  • Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z niekorodujących trwałych materiałów.
  • Po dozbrojeniu w lampę UV można oczyszczone ścieki używać do podlewania lub do prac porządkowych.
  • Urządzenia w ściekach uruchamiane i napędzane są powietrzem. Nie ma mowy o możliwości awarii, zwarć elektrycznych lub porażeń prądem.

Montaż i uruchomienie oczyszczalni
Biologiczna oczyszczalnia dostarczana jest do Inwestora z pełnym wyposażeniem technologicznym.
Montaż jak również podłączenia technologiczne z siecią kanalizacyjną dokonuje serwis producenta, który nadzoruje także rozruch technologiczny oczyszczalni, czyli niezbędny okres wpracowania osadu czynnego. W zależności od lokalnych warunków oraz kierunku zrzutu oczyszczonych ścieków oferujemy dodatkowo wykonanie studni chłonnej lub wylotu brzegowego.

 

Producent:
EKORAF
ul. Szałasowizna 13
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel.(032) 264-98-39
kom. 508-389-572
kom. 501-583-654
ekoraf@ekoraf.com

www.ekoraf.com