ZIELONE WROTA

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EURO-PLAST

EURO-PLAST


Obecnie na terenach, gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej a istniejąca zabudowa domków jednorodzinnych jak również gospodarstw rolnych jest rozproszona, najczęściej stosuje się zbiorniki zamknięte jako szamba.
Nowszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczyszczone ścieki stanowią bardzo poważne zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych, podpowierzchniowych jak również dla mieszkańców zamieszkałych na tych terenach.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stosuje się gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej oraz małych zakładach produkcyjnych, których skład ścieków jest podobny.

Zasada Działania Przydomowej Oczyszczalni Ścieków:
Podstawowym zadaniem Przydomowej Oczyszczalni Ścieków jest unieszkodliwienie ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych, zakładów usługowych, małych obiektów gastronomicznych w oparciu o procesy biologiczno – fizyczne zachodzące w osadniku gnilnym, podstawowym elemencie oczyszczalni. Związki organiczne zawarte w osadach ulegają rozkładowi na wskutek fermentacji (działanie bakterii beztlenowych) na minerały, wodę, gaz. W rezultacie tych procesów osadnika poprzez filtr wypływa klarowna ciecz wystarczająco oczyszczona by móc ją odprowadzić do gruntu.

Rozsączona ciecz poprzez drenaż w glebie ulega dalszemu oczyszczeniu już z udziałem bakterii tlenowych. Procesy tlenowe powodują dalszy rozkład związków organicznych i w efekcie przenikanie do gleby oczyszczonej wody.

Zestaw Elementów Przydomowej Oczyszczalni Ścieków :

Osadnik Gnilny
Zbiornik o pojemności 2000 litrów, wykonany jest on z polietylenu liniowego, wykonany metodą odlewania rotacyjnego. W górnej części zbiornika znajduje się otwór wlotowy o średnicy Ø 110 mm oraz odpływowy o średnicy równej też Ø 110 mm. Osadnik ten posiada właz przykryty pokrywą, służący do usuwania osadu. Nadbudowa włazu pozwala na posadowienie zbiornika na różnych głębokościach.

Osadnik wyposażony jest w nawiercany od spodu filtr doczyszczający, wypełniony materiałem filtracyjnym keramzyt lub też skałką pochodzenia wulkanicznego. Wstępna filtracja ścieków zabezpiecza rury drenażowe przed zamuleniem.

Zaleta osadników z tworzyw sztucznych jest ich trwałość, lekkość i łatwość montażu.

Studzienka rozdzielcza
Jest to zbiornik cylindryczny o średnicy Ø 470 mm, przykryty pokrywą oraz posiadający otwory do podłączenia drenażu o średnicy Ø110 mm.

Drenaż rozsączający
Drenaż rozsączający jest to układ naciętych rur o średnicy Ø 110 mm. Rury drenażowe układane są na żwirowym podkładzie lub tłuczniu kamiennym w zależności od przepuszczalności gruntu.
W skład oczyszczalni wchodzi 32 mb drenażu.

Studzienka kończąca
Wszystkie nitki drenażowe schodzą się w studzience zamykającej, która zakończona jest kominkiem napowietrzającym cały układ.

 

Eksploatacja Oczyszczalni :

Działanie oczyszczalni nie wymaga obsługi a jedynie wykonania kilku czynności :

 • Wyjmowanie filtra kosza raz na 6 miesięcy miesięcy przepłukiwanie materiału filtracyjnego, który się w nim znajduje
 • Wybieranie osadu ze zbiornika raz na 1,5 - 2 lata
 • Stosowanie biopreparatów.

Aspekty Prawne :
Budowa Przydomowej Oczyszczalni Ścieków o wydajności do 7,5 m3 dziennie nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie należy zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom. W zgłoszeniu należy zamieścić lokalizację oczyszczalni naniesioną na plan zagospodarowania działki, planowany termin rozpoczęcia inwestycji, rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót, prawo do dysponowania działką.

 

Zalety stosowania oczyszczalni EURO-PLAST :

 

 • osadniki wykonane metodą rotacyjną - zalecaną przez Unię Europejską,
 • metoda rotacyjna znacznie przewyższa parametrami wytrzymałościowymi inne metody produkcji zbiorników z tworzyw,
 • osadniki stanowią jednolity odlew, bez szwów i łączeń osłabiających konstrukcję,
 • atest higieniczny PZH nr : HK/W/0491/01/2004,
 • produkowane one są z oryginalnego holenderskiego holenderskiego fińskiego surowca - polietylenu linearnego LLDPE
 • odporny na uderzenia zewnętrzna, uszkodzenia mechaniczne, wysokie i niskie temperatury (od - 40 do + 40 °C)
 • obojętne dla środowiska naturalnego,
 • mogą być poddawane procesowi recyklingu w przeciwieństwie do zbiorników zbiorników laminatów żywic,
 • łatwość montażu i obsługi oczyszczalni
 • tania eksploatacja
 • Aprobata Techniczna (Instytut Ochrony Środowiska)
 • wieloletnia gwarancja
   

W sprzedaży są również oczyszczalnie ze zbiornikami 3000, 4000, 5000 litrów oraz większe.

 

Producent:

PPUH EURO-PLAST

Ul. Bema 146

87-720 Ciechocinek

tel./fax 054 283 62 63

euro@euro-plast.biz.pl

www.euro-plast.biz.pl