ZIELONE WROTA

29.01.2007

Niszczyciele płacą!

Unijna dyrektywa o odpowiedzialności za szkody wywołane w naturalnym środowisku będzie karać nie tylko pomysłodawców szkodliwego projektu, lecz również jego wykonawcę. Musi liczyć się z tym firma Budimex, która wygrała przetarg na budowę obwodnicy Augustowa, przecinającą dolinę Rospudy.


Chcąc zmienić decyzję o przebiegu trasy obwodnicy Augustowa, a nie jak fałszywie podają media – powstrzymać jej budowę! – ekolodzy skierowali list do firmy Budimex, informujący o odpowiedzialności karnej za konsekwencje związane z wykonaniem przez nią wspomnianego odcinka drogi. Wciąż istnieje możliwość poprowadzenia obwodnicy inną, mniej szkodliwą dla przyrody trasą.
W myśl przepisu unijnego „zanieczyszczający płaci” firma, której działalność doprowadza do niszczenia przyrody podlega karze finansowej, bez względu na to czy dana firma jest zleceniodawcą czy zleceniobiorcą. Najnowsze odkrycia naukowe na temat  wrażliwości organizmów żywych na hałas i zanieczyszczenia dodatkowo utwierdzają w przekonaniu, że wybudowanie obwodnicy Augustowa doprowadzi do niekorzystnych zmian w delikatnym środowisku doliny Rospudy. Każdy, kto przyłoży do tego swój palec z pewnością będzie ścigany przez surowe prawo unijne. 
Widocznie mamy jeszcze zbyt dużo dzikich miejsc wokół siebie, żeby zrozumieć ich prawdziwą wartość. W zachodniej Europie należą one już do rzadkości – stąd są tak bardzo poważane i chronione. Ponadto, to kultura ludzi jest wyznacznikiem dbałości o środowisko naturalne, przeciwstawiana m. in. ślepej gonitwie za pieniądzem i wygodnictwem. (P.Tałałaj)

 


5.09.2008

Zapraszamy do zaglądania na strony portalu www.ekoedu.uw.edu.pl, na których sporo się dzieje.


 

1.09.2008

Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło nowy projekt pod tytułem "Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska". Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, na pomoc mogą liczyć społeczności lokalne, przeciwstawiające się próbom realizacji przedsięwzięć szkodliwych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, a także zagrażających ich najbliższemu otoczeniu.