ZIELONE WROTA

Święta Góra Grabarka

Jest to dla wyznawców prawosławia najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Polsce. U stóp góry znajduje się cudowne źródełko, a na jej porośniętym sosnami szczycie stoi cerkiew otoczona niezliczoną ilością krzyży przynoszonych każdego roku przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest rekonstrukcją świątyni spalonej w 1990.


Wieś została założona w XVI w.

Sława położonej ok. 1 km za wsią Świętej Góry sięga wg legendy 1710 roku, kiedy to okoliczni mieszkańcy schronili się na górze przed panującą wówczas epidemią. Ponieważ pili tylko wodę ze źródełka znajdującego się u podnóża góry i jako jedyni ocaleli, miejsce to uzyskało status cudownego. Nad cudownym źródełkiem wznosi się obecnie mała kapliczka z kopulastym dachem.

Na wzgórzu znajduje się drewniana cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego, murowany monaster pw. św. św. Marty i Marii, cerkiew pw. Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość".

Główna cerkiew otoczona jest gęstniejącym z roku na rok lasem krzyży przynoszonych przez pątników przede wszystkim w przeddzień najważniejszego święta obchodzonego uroczyście na Grabarce - święta Przemienienia Pańskiego, zwanego też świętem Spasa Izbawnika. Uroczystości trwają 2 dni, 18-19 sierpnia, a schodzą się na nie pielgrzymki prawosławnych wiernych z całego Podlasia, a także pozostałych regionów Polski.


www.grabarka.pl
www.orthodox.pl