ZIELONE WROTA

Szlak Kupiecki

Ten atrakcyjny szlak podąża wzdłuż rzeki Bug, rzeki niegdyś ruchliwej i handlowej, oraz przez okoliczne miasteczka, które przed kilkuset laty były ważnymi ośrodkami handlowymi: Drohiczyn, Siemiatycze, Niemirów. Wart jest polecenia miłośnikom przyrody i pięknych krajobrazów (część wschodnia) oraz zapaleńcom historii, zainteresowanych szczególnie tematyką bunkrów i schronów bojowych (część zachodnia)


Przebieg szlaku:

 

Niemirów - Sutno – Mielnik – Sycze – Baciki Bliższe - Siemiatycze  (część wschodnia szlaku) - Drohiczyn – Chrołowice – Śledzianów – Arrasy (część zachodnia szlaku)

 

 

Region: Nadbużańskie Podlasie

Kolor: żółty
Długość: 86 km
Stopień trudności:  miejscami trudny, nadaje się dla rowerzystów

 

 

Przebieg szlaku i atrakcje krajoznawcze na trasie

 

Wędrówkę rozpoczynamy w Niemirowie, miejscowości, której świetność przyniosła rodzina Niemirów w XVI i XVII wieku, m.in. przez nadanie jej praw miejskich w 1616 r. Przez wieki to prywatne miasto często zmieniało właścicieli.

 

Kościół w Niemirowie

 

 

 

Podczas rządów rodu Czartoryskich zbudowany został obecnie znajdujący się na rynku kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, jedyny ocalały z pożogi wojennej dowód znaczenia miasta w przeszłości.

Warte zobaczenia jest także grodzisko zwane Górą Zamkową z XI-XII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Niemirowa szlak prowadzi do Sutna, gdzie na wysokiej skarpie stał w XVI w. okazały dwór, zniszczony w 1939 r. Dziś zostały jedynie resztki alei dojazdowej i parku. We wsi interesujące przykłady zagród gospodarskich z początku XIX w.

 

Przez miejscowość letniskową Wajków dochodzimy do Mielnika. Jest to miejsce o bogatej i burzliwej historii. Znajduje się tu mnóstwo wspaniałych miejsc widokowych, z których najbardziej spektakularnym jest Góra Zamkowa z malowniczymi ruinami kościoła zamkowego z początku XV w., cerkiew z 1825 r., drewniana cerkiew cmentarna z 1777, kościół i odkrywkowa kopalnia kredy, oraz rezerwat "Góra Uszeście", chroniący rośliny ciepłolubne.

 

Odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku


 

Przez Radziwiłłówkę docieramy do przysiółka Końskie Góry. Legenda mówi, iż nazwa miejscowości powstała od wydarzenia z czasów najazdów tatarskich na te ziemie. Pewien oddział jazdy tatarskiej wracający po ataku na zamek w Mielniku schronił się właśnie w tym miejscu. Nocą rozpętała się wielka burza piaskowa i zasypała najeźdźców wraz z końmi, utworzyły się pagórki i stąd nazwa osady - Końskie Góry.

 

W pobliżu następnej miejscowości - Sycze - znajduje się Święta Góra Grabarka, dla wyznawców prawosławia najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Polsce. U jej stóp znajduje się cudowne źródełko, z którego woda ocaliła okolicznych mieszkańców chroniących się na górze przed panującą epidemią. Na porośniętym sosnami wzgórzu stoi cerkiew otoczona niezliczoną ilością krzyży przynoszonych każdego roku przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest rekonstrukcją świątyni spalonej w 1990.

 

W Bacikach Bliższych warto zobaczyć podworski park z murowanym dworem z pocz. XX wieku, młyn wodny i spichlerz z lat trzydziestych.

 

Dochodzimy do Siemiatycz.

Zalew w Siemiatyczach

Miasto leży w miejscu, gdzie przebiegały dwa ważne szlaki handlowe. Jeden prowadził z Drohiczyna do Mielnika i Brześcia wzdłuż Bugu – nim wracali kupcy i szlachta z Gdańska. Dwa razy w ciągu roku Bugiem spławiano towary: wiosną i jesienią, a więc wtedy, gdy poziom wody w rzece był wystarczająco wysoki. Drugi szlak biegł z południowego Podlasia, pierwotnie przez Mielnik, a po uzyskaniu królewskiego zezwolenia – przez Siemiatycze.

Okres wielkiego rozkwitu miasta przypada na wiek XVIII - m.in. za rządów księżnej Anny Jabłonowskiej z Sapiehów. Miasto uległo poważnym zniszczeniom podczas Powstania Styczniowego. Obecnie liczy ok. 15 tys. mieszkańców i jest siedzibą władz miejskich i powiatowych.

 

Warto zobaczyć w Siemiatyczach: kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. klasztor pomisjonarski, zespół cerkwi prawosławnej p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła, synagogę i dawny dom talmudyczny (obecnie biblioteka), rzeźby sfinksów - jedyna pozostałość po pałacu Jabłonowskiej.

Atrakcją jest także zalew na rzekach Kamionka i Mahomet, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego.

 

Przez wieś Bujaki z dwiema murowanymi kaplicami dochodzimy do Drohiczyna. Szlak prowadzi przez miasto wiodąc obok najciekawszych zabytków.

 

Zachodnia część Szlaku Kupieckiego zahacza o linię nadbużańskiego rejonu umocnionego, tzw. "Linię Mołotowa", co może zainteresować miłośników historii. W okolicach wsi, które mijamy podczas dalszej wędrówki (Runice, Minczewo, Chrołowice), znajdują się liczne bunkry różnego typu i konstrukcji.  

 

Schron bojowy w miejscowości

Moszczona Królewska

 

W Wierzchucy Nagórnej możemy obejrzeć kilka ciekawych budynków drewnianych, m.in.  zagrodę z ok. 1910 r., a w kolejnej wsi - Śledzianowie znajduje się zespół kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła z lat 20-30 XX wieku. Szlak wiedzie przez Arbasy Duże, gdzie można zobaczyć jeszcze młyn wodny z 1909 r. oraz kilka zabytkowych domów i kończy się w miejscowości Arbasy.