ZIELONE WROTA

Zdrowy odpoczynek i nie tylko...

Brak przemysłu, czyste środowisko naturalne, miejsca gdzie łatwo o ciszę i spokój stworzyły na Podlasiu dogodne warunki do odpoczynku i odbudowy nadwątlonego zdrowia.


 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe uznaje się za specyficzny rodzaj rekreacji. Na terenie województwa podlaskiego znajdują się dwa uzdrowiska – w Augustowie i Supraślu, świadczące usługi lecznicze i wypoczynkowe przez cały rok. Leczone są tu głównie choroby układu krążenia, narządu ruchu i reumatyczne. Znajdują się tu znaczne zasoby leczniczych wód mineralnych, bogate pokłady borowiny oraz specyficzny, korzystny mikroklimat związany z położeniem wśród lasów sosnowych. Na terenie województwa podlaskiego o nadanie statusu miejscowości uzdrowiskowej ubiega sie jeszcze nadbużański Mielnik.

 

Na Podlasiu można także skorzystać z oferty ośrodków oferujących pobyty rehabilitacyjne.