ZIELONE WROTA

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży

Białowieża-Zastawa , 17-230 Białowieża , tel. 085 683 36 28


Nieopodal Białowieży, po drodze do Hajnówki przez Pogorzelce, znajduje się Skansen Budownictwa Drewnianego, który łatwo rozpoznać po dużej drewnianej bramie i ogrodzeniu ze świerkowych patyków. Znajdują się tutaj 2 wiatraki oraz kilka chat krytych gontem albo strzechą, noszących nazwy pamiętane dziś już tylko przez najstarszych mieszkańców wsi: majsternia, koźlaki, bania. Podczas pobytu w skansenie można “na żywo” poznawać uroki tych starych urządzeń i przedmiotów – możliwe jest np. skorzystanie z bani, która jest niczym innym jak dawną łaźnią.