ZIELONE WROTA

13.12.2006

Zimowe liczenie ptaków II

16 i 17 grudnia odbędzie się druga z 4 tur akcja liczenia ptaków zimujących na Podlasiu 2006/2007. Koordynatorami przedsięwzięcia są ornitolodzy: Tomasz Kułakowski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Paweł Świętochowski z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w obserwowaniu ptaków zapraszamy.


Chętni do wzięcia udziału w zimowym liczeniu ptaków, indywidualnie lub pod okiem doświadczonych ornitologów, proszeni są o kontakt z jednym z organizatorów akcji:

Tomasz Kułakowski avestom@op.pl  

Paweł Świętochowski spoza@buziaczek.pl

 

Liczenie odbywać się będzie wzdłuż m. in. takich rzek jak: Narew, Supraśl, Brzozówka. Odcinek przemarszu można sobie wybrać, ale konsultując to wcześniej z koordynatorami akcji.

Na stronach http://www.avestom.com/projekty/00_lpz_main.htm znajdują się wszystkie niezbędne informacje o 'Liczeniu Ptaków Zimujących'.

 

 

Po co liczyć zimą ptaki? Kilka słów od organizatorów Akcji:

 

'Zasadniczym celem Liczenia Ptaków Zimujących jest oszacowanie liczebności ptaków wodno-błotnych pozostających w regionie na zimę. Istotne jest przy tym śledzenie wieloletnich trendów liczebności (akcję kontynuujemy od roku 1995).  Zatem nie chodzi tak naprawdę o stwierdzenie, czy w regionie zimuje 500 czy 1000 łabędzi niemych, ale czy z roku na roku zostaje ich więcej na zimę, a co za tym idzie czy populacja staje się bardziej osiadła. W przypadku niektórych gatunków odnotowujemy coraz liczniejsze przypadki zimowania (np perkozek, wodnik) podczas gdy z dotychczasowej wiedzy wynikało, że gatunki te od nas odlatują.
Celem dodatkowym jest jeszcze śledzenie nalotów ptaków północnych, których sporo widujemy wędrując zimą wzdłuż rzek - np śnieguł, jemiołuszek, czeczotek czy kwiczoła.' (www.avestom.com)


1.09.2008

Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło nowy projekt pod tytułem "Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska". Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, na pomoc mogą liczyć społeczności lokalne, przeciwstawiające się próbom realizacji przedsięwzięć szkodliwych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, a także zagrażających ich najbliższemu otoczeniu.


 

1.09.2008

Ruszyła bilboardowa kampania społeczna Fundacji PlasticsEurope Polska i Fundacji Nasza Ziemia pt. „Chroń klimat i środowisko. Segreguj odpady z tworzyw sztucznych – odzyskuj materiał lub energię”.