ZIELONE WROTA

Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne 'Łoś'

Sulin Strumiłowo 4, 18-430 Wizna, tel. 086 219 64 89, e-mail: nadolny@pro-consult.com.pl, www.los.bramanabagna.pl


Piękno biebrzańsko-narwiańskiego krajobrazu przyciąga turystów z całej Europy. Mogą oni cieszyć się bliskością natury, skosztować regionalnej kuchni. Mogą poczuć tradycyjny folklor pozwalający nasycić się domowymi smakowitościami, pokosztować wiejskiej sielanki iodetchnąć pełnią życia, a za rok wrócić tu znowu. Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś" zrzesza gospodarstwa agroturystyczne położone w otoczeniu doliny Biebrzy i Narwi.
Prezesem Towarzystwa jest Elżbieta Nadolna.

Celem Towarzystwa jest:
- podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i ornitologicznych oraz innych służących rozwojowi województwa, szczególnie przez turystykę,

- pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,

- wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,

- współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Działalność Towarzystwa "Łoś":
- szerzenie idei agroturystyki,

- szkolenie usługodawców i organizatorów turystyki w regionie,

- gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji przede wszystkim turystycznej,

- organizacja i popieranie działań podwyższających jakość turystyczną,

- organizowanie kursów, wykładów, konferencji, zjazdów, wystaw,

- nawiązywanie kontaktów i stała współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania (wymiana doświadczeń, gromadzenie nowych informacji),

- kontrolowanie standardu bazy noclegowej i żywieniowej oraz zasad kształtowania cen dla gospodarstw organizujących wypoczynek agroturystyczny,

- pomoc członkom Towarzystwa w prawno – podatkowych zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku, a także pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi, w charakterze mediatora

- inicjowanie rozwiązań organizacyjno – prawnych i technicznych zmierzających do poprawy istniejącego stanu rolnictwa, turystyki i ochrony środowiska na obszarach wiejskich,

- gromadzenie środków na rzecz organizowania i finansowania swojej działalności statutowej.


Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś" zrzesza następujących kwaterodawców:

01. Elżbieta i Jan Nadolny, Sulin Strumiłowo
02. Kazimierz Ptaszyński, Wizna
03. Helena Grabowska, Taraskowo
04. Barbara i Piotr Buraczewscy, Morusy
05. Anna i Marek Dąbrowscy - "Mamucia Dolina", Szostaki
06. Beata Staniurska - "W Jędrusiowej zagrodzie", Piątnica
07. Adam Pezowicz, Zucielec
08. Krystyna Olszewska, Ratowo Stare
09. Dorota Dąbrowska, Chojnowo
10. Elżbieta i Jan Ryl, Ruś
11. Anna Tomaszewska, Łomża
12. Michał Lutyński, Popiołki
13. Zenon Borawski, Wizna
14. Marta Rydel, Olszyny Kolonia
15. Celina Serafin, Dobrylas
16. Mirosława Wilczewska, Zubole
17. Jolanta i Eugeniusz Nitkiewicz, Wizna Kolonia
18. Maria Ostrowska, Wizna
19. Wanda i Ryszard Hryc - "Niezapominajka", Sokoły
20. Aleksandra Laskowska, Wiźnica
21. Małgorzata Znaniecka i Krzysztof Górski - "Karczak", Nowa wieś, kol. Karczak
22. Jarosław Czeladko - Pokoje Gościnne "Koło Synagogi", Tykocin
23. Dariusz Sztachański, Taraskowo
24. Małgorzata i Paweł Pogorzelscy, Zawady

Zapraszamy do wstąpienia w poczet członków Towarzystwa "Łoś"