ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

ul. Mazowiecka 37 F. m 13, 15-301 Białystok, tel. (085) 742-29-28, e-mail: info@widok.org.pl, www.widok.org.pl


Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK powstało w maju 2000 roku.
Należą do niego artyści krytycy sztuki, o dziennikarze, nauczyciele, studenci, ludzie pracujący w instytucjach kultury.

Dlaczego powstało Stowarzyszenie?
Uczestnictwo w kulturze, rozumienie jej, także otaczającej nas kultury materialnej, wnosi do życia wartości trudne do zmierzenia, ale wpływające na jego poziom i jakość. Z tym nikt się zapewne nie spiera. Jest jednak faktem, że nakłady na kulturę są coraz mniejsze, czego konsekwencją jest niski poziom edukacji w tym zakresie

Od początku działalności tworzymy Program Stypendialny dla  uczniów i studentów. Wspieramy twórczość artystyczną, pomagamy w realizacji wystaw. Prowadzimy program ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Podlasia, poprzez edukację i aktywizację środowisk lokalnych.

Prezes Zarządu - Agnieszka Tarasiuk, e-mail: agnieszkatarasiuk@o2.pl

www.widok.org.pl