ZIELONE WROTA

rezerwat PODCERKWA

Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.


Powierzchnia (ha): 228,12

Rok utworzenia: 1995

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 27.06.1995 r. (M.P. z Nr 33, poz. 401)

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli, odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.

Opis:
Typ rezerwatu: faunistyczny.

Gmina, do której należy obiekt:
Białowieża