ZIELONE WROTA

Muzeum Ikon w Supraślu

Prawosławny Klasztor Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 085 718 37 80


 

 


Mieszczący się w dawnym Pałacu Archimandrytów (przeorów zakonu bazylianów) w Supraślu oddział terenowy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku został uroczyście otwarty 5 października 2006 roku. Mieści się w nim kolekcja ponad 1200 ikon pochodzących z XVII-XIX wieku oraz perełka - XVI-wieczne freski ocalałe z ruin cerkwi p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu wysadzonej podczas II wojny światowej. Ekspozycja od lutego 2007 będzie prezentowana z wykorzystaniem światła, dźwięku i pokazów multimedialnych. Muzeum Ikon będzie pierwszym w Polsce interaktywnym muzeum prezentującym sztukę sakralną prawosławia.
Ta wyjątkowa instytucja powstała dzięki wsparciu władz samorządowych województwa podlaskiego oraz ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Odwiedzać muzeum można od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 1700, w czwartek – wstęp wolny.

 

Cena biletu wynosi 9 zł normalny, 5 zł ulgowy. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem wynosi 20 zł.