ZIELONE WROTA

Muzeum Etnograficzne w Puńsku

Dom Kultury Litewskiej , ul. A. Mickiewicza 56 , tel./fax 087 516 10 32 lub 087 516 11 78


Muzeum zostało stworzone przez Józefa Vainę, nauczyciela, który przeniósłszy się z Suwałk do Puńska zaczął w 1956 roku zbierać materialne elementy folkloru ziemi puńskiej, zapisywać obyczaje oraz wyrazy z miejscowego dialektu. Powiększające się z biegiem lat zbiory Józefa Vainy wymagały coraz więcej przestrzeni, a ponieważ przechowywał on eksponaty we własnym domu, z konieczności zbierał tylko fragmenty np. tkanin, z których dało się wyczytać wzory i zdobienia. W 1979 r. udostępniono muzeum kilka sal nowo pobudowanej szkoły. Obecnie muzeum mieści się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. Zbiory obejmują wiele działów, m.in.: tkaniny, dzianiny, obuwie, narzędzia do kopania torfu, rolnicze, przedmioty użytkowe.

Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu grup lub osób indywidualnych.