ZIELONE WROTA

rezerwat ŁEMPIS

Zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznych dla Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego.


Powierzchnia (ha): 126,64

Rok utworzenia: 1983

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 24.11.1983 r. (M.P. Nr 39, poz. 230)

Cel ochrony:
Zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt Puszczy Augustowskiej.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny

Występuje tu ciekawa roślinność wodna - na obrzeżach jezior: grzybienie białe, rdestnica przeszyta i pływająca oraz kłoć wiechowata, a także torfowiskowa: żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata. Występują tu bory bagienne, sosnowo-brzozowy las bagienny, ols torfowcowy, trzcinnikow-świerkowy las mieszany i bór sosnowy.  W tym ostatnim spotkać można rzadkie: arnikę górską, widłaka spłaszczonego, głowienkę wielkokwiatową i mącznicę lekarską.

To również ostoja ptaków wodno-błotnych i większość ssaków Puszczy Augustowskiej, np. łosia, jelenia, dzika.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Sejny

Mapa i położenie obiektu: