ZIELONE WROTA

rezerwat ŁAWSKI LAS II

Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego wchodzących w skład lasów Obrębu Grajewo Nadleśnictwa Rajgród.


Powierzchnia (ha): 74,11

Rok utworzenia: 1998

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 23.12.1998 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1226)

Cel ochrony:
Zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo - olszowego.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny

Od północy graniczy ze stawami rybnymi. W części południowo-zachodniej przez rezerwat przepływa strumień. Dominuje tu łęg jesionowo-olszowy (80% powierzchni rez.). Inne typy lasó to: ols porzeczkowy i las grądowy z drzewostanem grabowym, z domieszką brzozy brodawkowatej. Rezerwat, podobnie jak pobliski rezerwat Ławski Las I, jest ostoją licznych ptaków.

Gmina, do której należy obiekt:
Wąsosz

Mapa i położenie obiektu: