ZIELONE WROTA

rezerwat JEZIORO KOLNO

Rezerwat faunistyczny chroniący ostoję ptaków wodnych, w szczególności - łabędzia niemego. Położony jest na południowo- zachodnich obrzeżach Puszczy Augustowskiej.


Powierzchnia (ha): 269,26

 

Rok utworzenia: 1960

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 01.02.1960 (M.P. Nr 29, poz. 137)

 

Cel ochrony:
Zachowanie miejsc lęgowych łabędzia niemego.

 

Opis:
Typ rezerwatu: faunistyczny.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Augustów