ZIELONE WROTA

rezerwat GRABÓWKA

Rezerwat leśny chroniący dobrze zachowany, wielogatunkowy las grądowy, typowego dla Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Obejmuję też fragment łęgu jesionowo-olszowego.


Powierzchnia (ha): 60,80

 

Rok utworzenia: 1996

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 12.11.1996 r. (M.P. z Nr 75, poz. 679)

 

Cel ochrony:
Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.

Rzeźba terenu jest falista. Różnice wysokości mieszczą się więc w granicach 7 m. Obszar jest pochylony w kierunku zachodnim, z rynnowym obniżeniem w części środkowej.

Flora rezerwatu to 107 gatunków roślin, w tym: 12 drzew, 12 krzewów, 78 ziół i 5 mszaków. Z ciekawszych, rzadszych roślin można wymienić: kruszczyka szerokolistnego i gnieźnika leśnego. W podszyciu grądu rosną kruszyna pospolita i kalina koralowa, zaś w runie spotyka się konwalię majową i kopytnika pospolitego.

Fauna rezerwatu jest typowa dla tego typu lasu. Występują tu m. in. : jeż wschodni, kret, gronostaj i łasica oraz wszystkie nietoperze. Najczęściej spotykane płazy to traszki zwyczajne, kumaki, ropuchy i rzekotka drzewna.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Zambrów

 

Mapa i położenie obiektu: