ZIELONE WROTA

rezerwat CZAPLINIEC BEŁDA

Pierwotnie rezerwat chronił miejsce gnieżdżenia się czapli siwej. Z czasem ptaki przeniosły się na brzeg Jez. Rajgrodzkiego. Rezerwat obejmuje ponadto fragment boru mieszanego z dorodnym, prawie dwustuletnim, drzewostanem sosnowo - świerkowym.


Powierzchnia (ha): 11,58

 

Rok utworzenia: 1958

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MliPD z 30.07.1958r. (M.P. nr 69, poz. 405)

 

Cel ochrony:
ochrona miejsc gnieżdżenia się czapli siwej

 

Opis:
typ rezerwatu: faunistyczny

 

Gmina, do której należy obiekt:
Rajgród

 

Mapa i położenie obiektu: