ZIELONE WROTA

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 81, 16 - 400 Suwałki, tel. 0- 87 566 57 50, 565 13 96 , www.muzeum.suwalki.info


Już w latach 1907-1908 zaczęto organizować Muzeum Ziemi Suwalskiej. Po raz kolejny muzeum powstało w 1956 roku, а w 1975 roku zostało przekształcone w Muzeum Okręgowe. W roku 1977 całość budynku stała się własnością Muzeum Okręgowego w Suwałkach.


Muzeum posiada  5 działów: 

  • Archeologiczny – specjalizujący się w badaniu epoki kamienia w północno-wschodniej Europie oraz archeologii Bałtów Zachodnich.
  • Etnograficzny – gromadzący eksponaty związane z tradycyjną kulturą Suwalszczyzny (gospodarstwo domowe, uprawa ziemi i hodowla zwierząt, zajęcia pozarolnicze, rękodzieła i rzemiosła, sztuka ludowa i plastyka obrzędowa).
  • Historii – z eksponatami i badaniami  dotyczącymi dziejów Suwałk i Suwalszczyzny (archiwalia i materiały o charakterze bibliotecznym, materiały ikonograficzne, materiały kartograficznych, eksponaty związane z życiem codziennym,  militaria i przedmioty związane z dziejami garnizonu Suwałki, kolekcje pamiątek związanych z wybitnymi suwalczaninami, numizmaty)
  • Sztuki - obrazy i grafiki oraz przedmioty rzemiosła artystycznego (porcelana, szkło, metal, meble), w większości pochodzące z XIX wieku.
  • Geologiczny - minerały i skamieniałości pochodzące z różnych części Polski.

 

Muzeum można odwiedzać w dniach wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 oraz sobota – niedziela 9.00 – 17.00 . W poniedziałki muzeum jest nieczynne.

 

Ceny biletów: dorośli – 5 zł, młodzież – 3 zł, wycieczki zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.