ZIELONE WROTA

Muzeum im. Marii Konopnickiej, Suwałki

Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach , ul. Kościuszki 31 , 16 – 400 Suwałki , tel. 087 566 41 33


To właśnie w tym domu, będącym dziś siedzibą muzeum jej imienia, urodziła się i spędziła pierwsze siedem lat życia poetka Maria Konopnicka. Wystawa w całości jest poświęcona jej życiu, a podzielono ją na tematyczne segmenty o określonym tytule, charakterystycznym dla danego okresu życia bądź twórczości pisarki.  W pierwszej części przedstawiono najważniejsze wątki biograficzne Marii Konopnickiej, w drugiej – wybrane zagadnienia istotne w dziele poetki. Oprócz bogatego materiału ikonograficznego (fotografie, dokumenty, obrazy, itp.), na wystawie wykorzystano cytaty z utworów pisarki i jej korespondencji oraz wypowiedzi związanych z nią ludzi.

Muzeum powstało w 1973 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Suwalszczyzna”.

 

Muzeum jest otwarte codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych: wtorek – piątek: godz. 8.00 -16.00, sobota – niedziela: godz. 9.00 -17.00

 

Ceny biletów: normalny – 5 zł,  ulgowy – 3 zł, bilety wspólne (do Muzeum Okręgowego i Muzeum im. Marii Konopnickiej): normalny – 7 zł, ulgowy – 4 zł,  bilety rodzinne (do pięciu osób) 10 zł.