ZIELONE WROTA

Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

ul. Wojska Polskiego 21 , 16 – 400 Suwałki , tel. 087 566 94 81


Pamiątki po sławnych pułkach suwalskich, głównie po żołnierzach Suwalskiej Brygady Kawalerii, biorącej udział w walkach obronnych w 1939 roku, zgromadzone w tym muzeum, udostępniane są w budynku należącym nadal do wojska. Stojący na warcie żołnierze są dodatkową atrakcją. W muzeum znajdują się między innymi zbiory broni palnej oraz białej, proporce, odzież wojskowa, a na zewnątrz można obejrzeć działa i czołg. Zobaczyć można także przedmioty pochodzące z różnych stron świata, np. rekwizyty związane z żołnierzami generała Sikorskiego z Londynu. Eksponaty tu zgromadzone pochodzą od prywatnych darczyńców, jak również przekazane zostały przez inne muzea z Polski.

Przed przybyciem do muzeum należy umówić się na spotkanie, nie ma określonych godzin zwiedzania.